Palgid


Männi- ja kuusepalgi vastuvõtu tingimused Toftani saeveskis:

  • Minimaalne kogus 1 koorem;
  • Läbimõõt: alates 8 cm ladvast kuni 55 cm juurepoolsest otsast;
  • Pikkus: 3,6...5,4 m, ülemõõduga 7 cm, 30 cm sammuga;
  • Elektrooniline mõõtmine Eesti mahutabelite alusel.

  • Tingimuste kokkuleppimine telefonil: +372 504 0446, Jaanus Lehes
  • Mõõtmisjaama tööajad: Tööpäeviti: 06:00 – 01:00
  • Puhkepäeviti: 06:00 – 18:00

Nimetus ABC kvaliteet D kvaliteet
Läbimõõt kooreta: ladvast/tüükast (cm) 10/55 10/55
Arvestuspikkused (dm) 36-54, samm 3 36-54, samm 3
Miinimum ülemõõt (cm) 7 7
Terve oks Ø kuusel <70 mm, männil <100 mm, hulk max 20 tk 1) hulk piiramata 1)
Kuiv oks Ø kuusel <60 mm, männil <70 mm, hulk max 20 tk 1) Ø kuusel <70 mm, männil <100 mm, hulk piiramata 1)
Mädaoks Ø kuusel <40 mm, männil <60 mm, hulk piiramata 1) Ø kuusel <50 mm, männil <80 mm, hulk piiramata 1)
Umboksad Lubatud Lubatud
Tulioksad Keelatud Lubatud
Oksarühmad Keelatud Lubatud
Oksatüüka (paha) kõrgus Lubatud < 3 cm Lubatud < 5 cm
Lihtkõverus Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 % Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 2,0 %
Liitkõverus Töötlemissilindris keelatud Lubatud töötlemissilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Järsk kõverus Keelatud Lubatud < 3 % < 1,5 m kaugusel palgi tüükaotsast
Otspinna lõhed Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud
Külglõhed Keelatud
Lahtine mõlu Ei ole lubatud töötlemissilindris, diam <15 cm keelatud Lubatud töötlemissilindris pikkusega <1 m, diam <15 cm keelatud
Kinnine mõlu Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega, kuusepalgil diam <15 cm keelatud Lubatud pikkusega <1 m, kuusepalgil diam <15 cm keelatud
Pehmemädanik Keelatud
Kõvamädanik Keelatud
Laomädanik Keelatud
Tüüakus Keelatud Lubatud
Kaksiksäsi Keelatud Lubatud
Sinetus Lubatud kuni 5mm. Diam <15 cm keelatud Lubatud
Tõugurikked Lubatud pindmine rike
Vaigutus (sh kahepoolne) Keelatud
Mehaaniline vigastus, rebend Töötlemissilindris keelatud Lubatud töötlemissilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad Keelatud
Metsakuiv Keelatud
Märkus 1 Tabelis nimetamata puidurikkeid ei hinnata
Märkus 2 Kui palki ei saa hindamiseks mingil põhjusel keerata, hinnatakse palgi kvaliteeti nähtava osa põhjal eeldusel, et enne seda pole palkide asendit sihilikult muudetud
Märkus 3 Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket
1)Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud