• AS Toftan võtab aastas vastu 350 000 m3 ehk 10000 autokoormat puitu.

  • AS Toftan aastane tootmismaht 2012. aastal oli 200000 m3 saematerjali.

Toodame nii männi- kui ka kuuse saematerjali. Meie toodangust valmivad maavärinakindlad majad Jaapanis, majad ja mööbel Põhja-Aafrika riikides, ehituskonstruktsioonid Euroopas, akna-ja uksekomponendid ning sildade ja hoonete talad Eestis.

Aastal 2011 asutasime tütarettevõtte Toftani Metsad, tänaseks üks suuremaid erametsaomanikke Kagu-Eestis. AS Toftan on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige.

Ettevõttest

Ettevõtte tutvustus

AS Toftan on asutatud 1995. aastal, mil Kesk-Rootsist Toftani külast toodi Lõuna-Eestisse, Sõmerpalu valda vanasse kartulihoidlasse kasutatud saeveskitehnoloogia.

Pidev kasv

Saeveskist, mille tootmismaht Rootsis oli 35000 m3 aastas, on aastatepikkuse töö ja investeerimise tulemusena saanud suuruselt teine saeveski Eestis ja kolmas Baltikumis.

Kaasaegne tehnoloogia

Nüüdseks on välja arendatud ainulaadne tehnoloogiline kooslus, mis võimaldab toota paindlikult saematerjali nii mõõtude kui ka koguste lõikes ning väikeste kadudega.

Arenev tootlikkus

Aastal 2012 oli meie tootmismahuks 200000m3 saematerjali ning meie tootlikkus areneb jätkuvalt. Saeveski omanik on AB Karl Hedin.